Furnes Regnskap

Hvem er vi?

Furnes Regnskap er et autorisert regnskapskontor som holder til på Hamar og har kunder fra Hedmark og Oppland.

Furnes Regnskap er opptatt av å ta i bruk ny teknologi for å ha en effektiv drift og for å jobbe smartere og mer tidsriktig sammen med kunden. Når regnskapet blir løpende oppdatert i en fleksibel skybasert løsning, får din bedrift et godt styringsverktøy. Vi ser at den yngre generasjonen av bedriftsledere ønsker å være mer delaktig i sitt regnskap, og med bruk av verktøy som Tripletex kan kunden være oppdatert til enhver tid, og dermed ha bedre kontroll over sitt eget regnskap.

Tjenester

Furnes Regnskap har tjenester innen regnskap, rådgivning, årsoppgjør for personlig næringsdrivende og AS, registrering av selskaper, bistand ved daglig leders rapportering og styremøter, lønnskjøring/årsoppgjør lønn, fakturering og budsjettering.

Regnskap

Siden vi benytter oss av skybaserte tjenester, kan du delta i arbeidet med regnskapet selv. Imidlertid er det jo slik at regnskap ikke ligger for alle, og vi vet at du bør benytte tiden på din bedrifts primæroppgaver og inntektsbringende arbeid. La oss derfor ta oss av regnskapet og alle tjenester som inngår i dette, som f.eks. bokføring, fakturering, betaling, rapportering og dokumentasjon.

Budsjettering

Budsjettering av inntekter og kostnader er en sentral del av økonomistyringen. Budsjettet er et svært viktig verktøy for deg og ditt selskap og kan bidra til at de riktige strategiske beslutningene blir tatt. Vi kan tilby hjelp i budsjettprosessen, eller styrke din egen forretningsplanlegging med gode resultatbudsjetter.
 

Rapportering

Regnskapsrapporter er viktige for selskapet, både for å dekke rapporteringsplikt, men også som verktøy for ledelsen for å nå økonomiske målsetninger. Det finnes standardrapporter som gir god oversikt over status og selskapets nøkkeltall, men vi kan også sette opp tilpassede rapporter som gir mulighet for å fokusere på virksomhetens økonomiske situasjon.

Årsregnskap

Det finnes strenge regler i skattelov, aksjelov og i selskapsloven for hvordan finansregnskapet skal føres. Dette regnskapet er tilgjengelig for offentligheten og presenterer ditt selskap utad. Med vår kompetanse og tilgjengelige verktøy sørger vi for at disse reglene blir overholdt og at likningspapirer og årsregnskap blir trygt utarbeidet.

Rådgivning

Bruken av ny teknologi frigjør tid til rådgivning. Dette har derfor blitt en stadig større del av virksomheten til Furnes Regnskap. Ta kontakt for en samtale om hvordan vi kan bidra til å forbedre økonomien i ditt selskap!

Her finner du oss

Adresse:

Nordahl Griegs gate 44
2319 Hamar

E-post:

post@furnes-regnskap.no

Telefon:

+47 905 93 897

 

NO 997 890 655 MVA

Medlem av

Regnskap Norge